Laat de discussie beginnen!

‘Het solidair-individualisme’ is een vlot leesbaar toekomstboek waarin vier – er zijn er meer – vrij realistische werven besproken worden. Veel lezers zullen er hun eigen mening over hebben. Die kunnen ze hier kwijt, terwijl ze de mening van anderen kunnen bediscussiëren.