Het solidair-individualisme

Over het boek

Van een Boomer aan een Zoomer

Een utopie leidt een merkwaardig leven. Eerst wordt ze genegeerd, dan wordt ze weggelachen. Vervolgens wordt ze opgepikt door enkelingen om uiteindelijk mainstream te worden. Zo zal het hopelijk ook met het solidair-individualisme gaan. Het valt niet te ontkennen dat de mens na de 2de wereldoorlog meer individualistisch geworden is. Zelfs in zijn solidariteit! Terwijl veel mensen met tegenzin hun bijdrage aan de sociale zekerheid betalen, zijn ze wel gul bij acties zoals ‘De Warmste Week’.

In dit boek worden vier werven – er zijn er méér – beschreven waardoor met solidair-individualisme onze gemeenschap beter én gelukkiger wordt. Met realistische scenario’s over ouderschap, maatschappij, werk en sociale bescherming toont de auteur wat mogelijk zou kunnen zijn.

Dit toekomstboek is bedoeld als basis voor verdere discussie, zodat de utopie werkelijkheid kan worden. Het is dan ook een mooi geschenk van een babyboomer aan de jongvolwassenen van vandaag.

De vier werven van de toekomst

Oudersbegeleiding

Ouders zullen goed geïnformeerd, sociaal beïnvloed en zelfs individueel begeleid moeten worden om van hun kind een individu te maken dat voor zichzelf kan zorgen, stevig in haar of zijn gemeenschap staat en met die basis solidair kan zijn met de anderen in de samenleving.

Gezinsfiscaliteit

Een goed geordende samenleving berust voortaan op het individu. Alle maatregelen samen moeten zorgen voor een klimaat waarin de individuen zich zo sterk mogelijk kunnen ontwikkelen.  Zo nodig moet er voor gezorgd worden dat niemand achter blijft.

Carrièreflex

Carrières moeten doorlopen kunnen worden met zeer veel aandacht voor het individu, zijn persoonlijke levenssfeer en zijn nakomelingen. Ondersteuningen, begeleidingen, uitkeringen en andere steunsystemen moeten enkel het individu als begunstigde kennen.

Sociaal safe

Ook de Belgische Sociale Zekerheid is aan verandering en vernieuwing toe. Er is al veel denkwerk gedaan, maar tot nu toe is er geen concreet voorstel geformuleerd. Hopelijk kan mijn voorstel bijdragen tot een betere SZ.

Scroll naar boven